Pavel Kreml,Mona Lisá, Břéťa Pravda obraz a zasypaný horník a asambláž